« more ·
IMG_0395.jpg
<<
H_nh_nh0712.jpg
<
DSCF1048.JPG
·
H_nh_nh065.jpg
>
IMG0426A.jpg
>>
· more »

DSCF1048
gà ô mơ thần kê, chân trắng, mỏ ngà

KEVUONG-2066Registered: September 2007
Posts: 9
users gallery
chân, mỏ, vảy, lông,mắt
· Date: Fri September 28, 2007 · Views: 6838 · Filesize: 25.7kb · Dimensions: 214 x 285 ·
Rating: ********** 10.00
Keywords: ô thần kê, chân trắng, mỏ ngà
Linked Thumbnail:     
BB Code:     
Print View


tourguide79
HKM

Registered: May 2007
Posts: 3,200
Fri September 28, 2007 2:56pm Rating: 10.00 

Gà ô chân trắng mỏ ngà
Lau đuôi gián cánh mới là thần kê
BaLoi
HGNVN

Registered: June 2005
Posts: 14,121
Sun September 30, 2007 3:26pm

Đuôi lau chứ không phải “Lau đuôi”. Đuôi lau là đuôi có điểm lông trắng (bạch vĩ).
DHK

Registered: March 2007
Posts: 1,346
Tue October 2, 2007 4:25pm Rating: 10.00 

liem

Registered: August 2005
Posts: 3,301
Fri December 12, 2008 1:36pm Rating: 10.00 

Kim Kê

Registered: January 2009
Posts: 1
Sun January 4, 2009 9:26am

anh 3 cho em hỏi thêm giáncánh là gì :S em mới chơi gà nên ko có biết mấy cái đấy. cảm ơn anh trước nha:D
gacaolanh

Registered: October 2010
Posts: 7,419
Wed December 28, 2011 1:12am

cán con này nhìn khá quá
gacaolanh

Registered: October 2010
Posts: 7,419
Wed December 28, 2011 1:12am Rating: 10.00 


Powered by: PhotoPost PHP
Copyright 2006 All Enthusiast, Inc.

No portion of this page, text, images or code, may be copied, reproduced, published or distributed in any medium without the expressed written permission of the copyright holder.