Speciaalclub

Aziatische Vechthoenrassen

Rassen Database

O-Shamo en Chu Shamo


De Shamo is een Japans vechthoen dat voorkomt in twee gewichts-klassen 1) Chu Shamo tot 4 Kg max. en 2) O-Shamo van 4 tot 6 Kg. Een ras dat door zijn zeer imposante verschijning zeer populair is in Europa.Hoogte 65 tot 85 Cm. Typische kenmerken zijn de zeer opgerichte houding, , de hoog gedragen markante schouders en een ruglijn die vrijwel naadloos overgaat in de staartlijn. het ras word gefokt in diverse kleurslagen.Een in type verwante ras is de Japanse Yakido. Deze Shamo-variant weegt maximaal 2,6 Kg.In Brazilië komt ook een vechter voor die uiterlijk identiek is met de Japanse Shamo.Het ras is echter in Brazilië gecreeerd uit Shamo x Spaanse Vechter (Bankiva-type vechthoen).Gewicht 3 tot 4 Kg.Is echter niet erkend in Europa.

Reza Aseel


Dit is het meest bekende Aseel-type. Het ras word ± 2 tot 5 kg zwaar en word gefokt in diverse kleuren. De bonte kleurslag. word echter het meeste gezien op shows.Er is ook nog een Aseel kriel.Het ras is algemeen gezien van nature rustig van aard.

Kulang Aseel (Madras varieteit)

Deze Aseel behoord tot de Kulang groep. Deze groep omvat Aseels die 3,5 tot 6 Kg zwaar kunnen worden.De Madras varieteit is echter meer laag-gesteld en heeft een bulliger type dan de andere grote Aseels uit de Kulang-groep (Noord en Zuid-Indisch type).De Madras Aseel is in Europa erkend in diverse landen echter in Duitsland word het ras (foutief) "Madraskämpfer"genoemd.Het ras werd ook bekend onder de naam "Blue Madras".Blauw is echter geen typische kleur in het thuisland India. Er komen diverse kleuren voor.Bijvoorbeeld koekoek !

Kulang Aseel (Noord & Zuid-Indisch type)

Links: Zuid-Indisch type. Typische kenmerken: erwtenkam of walnootkam,korte brede snavel. Gewicht 4 tot 6 Kg. Rechts: Noord-Indisch type: typische kenmerken: erwtenkam, grote roofvogel-achtige snavel. Hoogte: tot 75 Cm max. Diverse kleurslagen.Een andere Aseel-variant is de -Hint Horoz- (Turkse Aseel). Het ras weegt 3 tot max.4 Kg. Het is in grotere aantallen aanwezig in Europa maar niet erkend voor tentoonstellingen.

Ko Shamo


Het meest populaire vechthoen(tje)in Europa. Het ras is zeer makkelijk te houden en vraagt relatief gezien weinig ruimte. Het ras is ook zeer vertrouwelijk van aard. Gewicht max.1 Kg. De Ko Shamo worden gefokt in diverse kleurslagen.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.In Europa was dit jarenlang taboe.

Yamato-Gunkei

Dat lelijk ook mooi kan zijn bewijst de Yamato. Dit ras valt op door zijn enorme koppunten (keelwam, kam, vleesrijk gezicht, etc). Het ras vraagt veel aandacht aangezien dit ook omdat het fysiek geen robuust hoen is. Dit ras is een echte uitdaging en vind ook steeds mer fokkers. Tip: indien mogelijk dieren van verschillende oorsprong (fokkers) aanschaffen. Di bevordert de vitaliteit en kans op succesrijke nafok.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.In Europa was dit jarenlang taboe.

Soendanees Vechthoen


Dit ras werd in Nederland gecreeerd. Soendanese Vechters zijn elegante vechthoenders. Zeer alert en temperamentvol. Zeer typisch de goed ontwikkelde staartpartij. Betrekkelijk zeldzaam ras.

Koeyoshi

Een zeer interessant ras uit Japan. Het meest bijzondere kenmerk is een diepe zeer lange bas-achtige kraai. Ondanks de imposante verschijning is het een subtiel ras. Vraagt een zeer goede verzorging en huisvesting. Doordat de basis smal is treden er veel vitaliteits problemen op.Het is echter een zeer bijzonder ras en heeft gewoon een aparte uitstraling.

Maleier

In vroegere tijden het grootste vechthoen. Er zouden zelfs dieren zijn geweest met een hoogte van 90 Cm. Het ras is echter wat minder imposant geworden door de jaren heen. Het bereikt een hoogte van ±75 Cm en een gewicht van 4 tot 5 Kg.De nadruk moet in de fokkerij echter toch liggen op het fokken van een zeer groot en krachtig hoen. Een massieve kop is eem must.

Tuzo (Nankin Shamo)

Een Aseel-achtig ras dat echter meer elegant is in voorkomen. Het ras heeft talrijke aanhangers in Europa. De Tuzo is van oorsprong een Japans hoen (met -roots- in India) maar is in het thuisland Japan alleen bekend onder de naam Nankin-Shamo. gewicht max.1,8 Kg. De Tuzo toont een al een zeer vechtlustig karakter op zeer jonge leeftijd,

Indisch Vechthoen

De Indische Vechter werd niet in India gefokt maar is onstaan in England in de 19e eeuw. Het ras is gecreerd door het kruisen van Aseel, Maleiers en Oud Engelse Vechters. Het type is sinds de eerste creatie zeer sterk veranderd. Van een Aseel-achtige verschijning tot een een zeer breed en zeer laag-gesteld vechthoen.Het ras kent zijn problemen mede door de extreme lichaamsbouw (slechte bevruchting door het moeilijk treden).Desondanks vind het ras al jaren een trouwe fokkers aanhang. Indische Vechters worden ook in kriel-vorm gefokt.

Thaise Vechter

Dit ras is niet-erkend in Nederland maar is desondanks toch aanwezig bij enige fokkers. Een regelmatige aanvoer van fok,materiaal (broedeieren) is gegarandeerd mede doordat Thailand een populaire vakantie bestemmming is. Zeer typisch is de lange goed ontwikkelde staartpartij. Het kompakte lichaam en de vrij hoge stelling.Gewicht 3 tot 4 Kg.Diverse kleurslagen.

Sumatra

De Sumatra is ondanks zijn elegante verschijning een echt vechthoen.Het ras werd omstreeks 1850 voor het eers geimporteerd in Amerika vanuit Sumatra (Indonesië). Het ras heeft echter de pit verruild voor de showkooi. Sumatra's zijn zeer alert en temperamentvol. Een echt boshoen. Ze kunnen bij gevaar loodrecht omhoog vliegen. Het zijn robuuste dieren, goede leggers en moeders.

Cubalaya

Dit sierlijke langstaartig vechthoen is afkomstig van het eiland Cuba. Het is tevens het oudste -gestandariseerde- vechthoen van Zuid-Amerika. Cubalaya's zijn ontstaan uit kruisingen tussen Maleier-achtige dieren en Philippijnse vechthoenders.Deze zijn tijdens de koloniale tijden door de Spanjaarden ingevoerd.Zeer typisch is de zogenaamde "kreeften-staart". Het ras is betrekkelijk zeldzaam in Europa, maar populair in Amerika.Het gewicht bedraagt 1,5 tot 2,5 Kg.

Satsumadori

Deze vechter uit het zuiden van Japan (het eiland Kyushu - regio Satsuma) is het enigste Japanse vechthoen dat gefokt werd voor het gevecht met stalen sporen. De andere Japanse rassen werden oorspronkelijk alleen maar met natuurlijke sporen gevochten. Het ras heeft zijn wortels in de Shamo, Totenko, lokale rassen in Satsuma en waarschijnlijk vechthoenders van het eiland Bali (Indonesië). Zeer typisch is de sterk ontwikkelde staartpartij. Het ras is temperamentvol en zeer alert. De Satsumadori is zeer populair aan het worden in Duitsland. Hier is jaren geleden zeer goed fokmateriaal (broedeieren)ingevoerd. Is in Nederland zeldzaam. Gewicht 2,3 tot 3 Kg.

Taiwan

De Taiwan is niet erkend in Europa. Het ras werd begin 1980 voor het eerst ingevoerd vanuit Taiwan naar België. Opvallend bij de Taiwan is het zeer hoge gewicht tot over 6 Kg en de zeer imposante lichaamsbouw. Over het juiste type word nog steeds discussies gevoerd. Er zouden zowel Maleier, Aseel als Shamo-achtige types zijn. Nader onderzoek is gestart via de Taiwanese autoriteiten welke gevraagd zijn het ras in al zijn typische raskenmerken te beschrijven

Chibi


Deze vechtkriel is een soort mini-Yamato.Het ras weegt minder als 1 Kg. Chibi worden door de meeste bronnen omschreven als een Yamato-achtige kriel. Gewicht ± 750 Gram. In Europa zijn ze niet erkend.In het thuisland Japan word de -spleetvleugel- cq -open vleugel- als typisch raskenmerk gezien.In Europa was dit jarenlang taboe.

Kinpa


De Kinpa is eind 19e eeuw in Japan (provincie Akita) onstaan. Het is een klein vechthoenras en word dan ook in Japan tot de kleine Shamo's gerekend. De Kinpa heeft een Aseel-achtig voorkomen. Deze aparte vechtkrielen zijn naar alle waarschijnlijkheid een tussenvorm tussen de Yamato en de Ko Shamo. Het ras weegt minder als 1 Kg. Chibi worden door de meeste bronnen omschreven als een Yamato-achtige kriel. Gewicht ± 750 Gram. Het ras is in Europa niet erkend.Zeer zeldzaam.


Terug naar Homepage